Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

realizacje

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

13 października, 2022

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich

Wartość projektu: 38.000.000,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich