Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

realizacje

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

12 października, 2022

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni

Wartość projektu: 12.192.000,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.