Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

realizacje

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

8 października, 2022

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej

Wartość projektu: 2.671.024,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie