Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

realizacje

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

13 października, 2022

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka

Wartość projektu: 56.958.578,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie; Urząd Miasta w Kobyłce