Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

realizacje

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

12 października, 2022

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań

Wartość projektu: 19.913.742,00 euro
Inwestor: Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.