Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

realizacje

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

6 października, 2022

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych

Wartość projektu: 24.238.500,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą w Olsztynie