Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

realizacje

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

13 października, 2022

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Wartość projektu: 56.637.724,00 euro
Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością