Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

realizacje

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie

16 października, 2022

siec-szerokopaspowa-Polski_Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie

Wartość projektu: 96.271.061,00 euro
Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie