Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

realizacje

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 – Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

11 października, 2022

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 - Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 – Trasa tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (osiedle Bielany)

Wartość projektu: 21.597.954,00 euro
Inwestor: Miasto Toruń