Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

realizacje

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

3 października, 2022

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu

Wartość projektu: 3.194.956,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Elbląg