Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

realizacje

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

13 października, 2022

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II

Wartość projektu: 34.118.880,00 euro
Inwestor: Gmina Wrocław