Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

realizacje

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

10 października, 2022

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

Rozbudowa (modernizacja) Al. Jerozolimskich na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej

Wartość robót budowlanych: 15.637.883,00 euro
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa