Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal kontenerowy w Gdańsku

realizacje

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża szczecińskiego w Porcie Gdańsk

13 października, 2022

Terminal kontenerowy w Gdańsku

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Wartość projektu: 11.150.000,00 euro
Inwestor: Morski Port Gdańsk S.A.