Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

realizacje

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów – Szczygłowice

24 września, 2022

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów - Szczygłowice

Rozbudowa i modernizacja Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Budryk oraz KWK Knurów – Szczygłowice

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.