Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

realizacje

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu – optymalizacja procesów technologicznych

12 października, 2022

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu - optymalizacja procesów technologicznych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu – optymalizacja procesów technologicznych

Wartość projektu: 13.955.200,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemyślu