Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj

21 czerwca, 2023

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Powiat Słupecki