Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

realizacje

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

10 października, 2022

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie

Wartość robót budowlanych: 13.498.987,00 euro
Inwestor: GDDKiA