Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

realizacje

Rewitalizacja i adaptacja  obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

9 października, 2022

Obszar poprzemysłowy w Grudziądzu

Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

Wartość projektu: 7.333.000,00 euro
Inwestor: Gmina Miasta Grudziądz