Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Hipodrom Sopot

realizacje

Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

30 września, 2022

Hipodrom Sopot

Rewitalizacja Historycznego Zespołu Hipodromu w Sopocie wraz z remontem i rozbudową

Wartość projektu: 11.904.941,00 euro
Inwestor: HIPPODROME w Sopocie Sp. z o.o.