Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

realizacje

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja

11 września, 2022

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - etap I dokumentacja

Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I dokumentacja

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie