Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port w Ustce

realizacje

Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej

5 października, 2022

Port w Ustce

Remont nabrzeży po wschodniej stronie Portu Ustka i dalby dewiacyjnej

Wartość projektu: 3.796.056,00 euro
Inwestor: Urząd Morski w Słupsku