Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

realizacje

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz. Radońska

11 października, 2022

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście - Grodzisk Maz. Radońska

Remont – modernizacja wiaduktu kolejowego w km 5,875 linii kolejowej WKD Warszawa Śródmieście – Grodzisk Maz. Radońska

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.