Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra

21 czerwca, 2023

Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra

Inwestor: Gaz-System S.A.