Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

realizacje

Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim

6 października, 2022

Parku Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim

Wartość projektu: 5.328.998,00 euro
Inwestor: Gmina Solec Kujawski