Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

realizacje

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

10 października, 2022

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

Przebudowa – wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 1 Łódź – Tuszyn

Wartość robót budowlanych: 23.000.000,00 euro
Inwestor: GDDKiA