Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

realizacje

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

8 października, 2022

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – droga nr 347

Wartość robót budowlanych: 5.059.565,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu