Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

realizacje

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

8 października, 2022

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Przebudowa wiaduktu nad drogą krajową S-1 w ciągu ul. Hubala – Dobrzańskiego w m. Sosnowiec

Wartość robót budowlanych: 1.117.584,00 euro
Inwestor: GDDKiA