Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

realizacje

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

8 października, 2022

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Przebudowa ulicy Magazynowej w Kamiennej Górze

Wartość robót budowlanych: 239.328,00 euro
Inwestor: Gmina Kamienna Góra