Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

realizacje

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

9 października, 2022

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 5

Wartość projektu: 11.109.312,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu