Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa ujścia Wisły

realizacje

Przebudowa ujścia Wisły – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i hydrotechnicznych oraz nadzoru środowiskowego, w tym nadzoru ornitologicznego w ramach projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I

11 października, 2022

Przebudowa ujścia Wisły

Przebudowa ujścia Wisły – pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych i hydrotechnicznych oraz nadzoru środowiskowego, w tym nadzoru ornitologicznego w ramach projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I

Wartość projektu: 8.805.855,00 euro
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku