Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

realizacje

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

12 października, 2022

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Wartość projektu: 21.828.344,00 euro
Inwestor: Miasto Kalisz