Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

realizacje

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

8 października, 2022

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Przebudowa obwodnicy Miasta Lublin – droga S-19 – Północny wylot z Lublina

Wartość projektu: 6.043.372,00 euro
Inwestor: Miasto Lublin