Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

realizacje

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

10 października, 2022

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8

Wartość robót budowlanych: 12.879.196,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu