Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

realizacje

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

8 października, 2022

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

Przebudowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu drogi krajowej nr 69 w m. Łodygowice

Wartość robót budowlanych: 1.971.097,00 euro
Inwestor: GDDKiA