Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

realizacje

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

8 października, 2022

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz – Trzciel na odcinku od km 82+126 do km 101+022

Wartość projektu: 4.034.290,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra