Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

realizacje

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

8 października, 2022

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 w m. Międzyzdroje

Wartość robót budowlanych: 3.113.077,00 euro
Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie