Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

realizacje

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

8 października, 2022

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga Nr 7

Wartość robót budowlanych: 3.525.000,00 euro
Inwestor: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie