Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice

6 października, 2022

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice

Wartość projektu: 279 336 614,59 zł
Inwestor: Skarb Państwa – GDDKiA