Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

realizacje

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka, Zadanie II – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd.

11 października, 2022

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) - węzeł Kobyłka, Zadanie II - projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) - węzeł Radzymin Płd.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła Marki (bez węzła) do węzła Radzymin Płd. Zadanie I – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. I węzeł Marki (bez węzła) – węzeł Kobyłka, Zadanie II – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł Kobyłka (bez węzła) – węzeł Radzymin Płd.

Wartość projektu: 184.376.540,00 euro
Inwestor: GDDKiA