Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 [S61] + DK63 [GP] 8,907 km

16 czerwca, 2023

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 [S61] + DK63 [GP] 8,907 km

Wartość projektu: 771 940 170,95 zł
Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad