Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją

18 października, 2023

pkp

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją

Inwestor: PKP PLK S.A.