Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

realizacje

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

11 października, 2022

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Wartość projektu: 99.669.207,00 euro
Inwestor: Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna