Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

realizacje

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

11 października, 2022

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Poprawa warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Nasielsku

Wartość robót budowlanych: 3.046.000,00 euro
Inwestor: Urząd Miejski w Nasielsku