Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

realizacje

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

13 października, 2022

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II: ZADANIE: A1 Sieci Osiedlowe Strachocin-Wojnów

Wartość projektu: 84.681.538,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.