Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznewj modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi dla jej funkcjonowania

16 czerwca, 2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji Sali kongresowej w PKiN w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi dla jej funkcjonowania

Inwestor: PKiN Sp. z o.o.