Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Odcinek D – Roboty na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

21 czerwca, 2023

Odcinek D – Roboty na linii nr 229 odc. Glincz – Kartuzy w ramach projektu Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

Wartość projektu: 179 264 998,18 zł mln zł netto
Inwestor: PKP PLK S.A.