Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

realizacje

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

11 października, 2022

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Nowa Siedziba Kolei Mazowieckich

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.