Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

realizacje

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

13 października, 2022

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Nowa elektrociepłownia w grupie AZOTY Zakładach Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Wartość projektu: 74.500.000,00 euro
Inwestor: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedziba w Kędzierzynie – Koźlu