Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szpital Olsztyn

realizacje

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

3 października, 2022

Szpital Olsztyn

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Wartość projektu: 17.030.180,00 euro
Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie