Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

realizacje

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

8 października, 2022

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Modernizacja ulicy Elewatorskiej w Białymstoku w ramach projektu PHARE Wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Wartość projektu: 3.275.000,00 euro
Inwestor: Miasto Białystok